Σταγειρίτην οὐ μόνον Ἀριστοτέλη ἀλλ' ἔγνωμεν 

καί Σάββαν τόν ἀριστέα.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ...

Τα Ιερά μας Εξωκλήσια στα Στάγειρα... 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις ...

Στίς 9 τοῦ μηνός Ἰουλίου ἡ Στρατωνίκη ὑψώνει φωνή δοξολογίας καί εὐχαριστίας πρός τόν πανοικτίρμονα Θεό, γιά νά ἐκφράση τήν εὐγνωμοσύνη της τούς Μικραγιαννανίτες - Ἁγιορεῖτες φωτιστές της, πού ὁ Κύριος ἐξαπέστειλε κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας στόν τόπο τους γιά νά κρατήσουν τή Ρωμαίϊκη Παράδοση καί τῆς Ὀρθοδοξίας τήν πίστη.

ΙΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ...

4. ΚΥΡΙΑΚΗ: Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ).

9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ

11. ΚΥΡΙΑΚΗ: Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΠΡΟΝΙΑ ΘΕΟΥ) ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

12. ΔΕΥΤΕΡΑ: ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ( Ι. ΠΑΡΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ)

18. ΚΥΡΙΑΚΗ: ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (451).

25. ΚΥΡΙΑΚΗ: Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ). ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

26. ΔΕΥΤΕΡΑ: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

27. ΤΡΙΤΗ: ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ.


Πατήστε επάνω στο Ημερολόγιο 2021 της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού και ξεφυλλίστε τις σελίδες του... 


( ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 3,14-19)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙ, ΕΠΙΓΝΩΣΙ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙ...

14 Γι' αὐτό γονατίζω καί προσεύχομαι στόν Πατέρα του Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, 15 ἀπό τόν ὁποῖο ἔχει τήν ὕπαρξι κάθε γένος στούς οὐρανούς καί στή γῆ (ἄγγελοι δηλαδή καί ἄνθρωποι), 16 γιά νά σᾶς κάνῃ, σύμφωνα μέ τόν ἔνδοξο πλοῦτο του, νά εἶσθε ἰσχυροί μέ δύναμι διά τοῦ πνεύματός του στόν ἐσωτερικό ἄνθρωπο, 17 να κατοικῇ ὁ Χριστός διά τῆς πίστεως στίς καρδιές σας, νά εἶσθε ριζωμένοι καί θεμελιωμένοι μέ ἀγάπη, 18 γιά νά μπορέσετε νά καταλάβετε μαζί μέ ὅλους τούς ἀγίους ( τούς χριστιανούς) ποιό εἶναι τό πλάτος καί τό μῆκος καί τό βάθος καί τό ὕψος (τοῦ θείου ἐλέους καί τῆς σωτηρίας), 19 καί νά γνωρίσετε βιωματικά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τή γνῶσι, γιά νά πλουτισθῆτε μέ ὅλο τόν πλοῦτο τοῦ Θεοῦ.    


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ...


ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ...


Μάθετε πρώτοι τα νέα!