Τα Ιερά μας Εξωκλήσια στα Στάγειρα... 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις ...

Αἰκατερῖνα, καὶ σοφὴ καὶ παρθένος·Ἐκ δὲ ξίφους, καὶ Μάρτυς, ὦ καλὰ τρία!Εἰκάδι πέμπτῃ ἄορ κατέπεφνεν ῥήτορα Κούρην.

Εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου σήμερα. Η Εκκλησία την αντλεί μέσα από την Ιερά Παράδοση, όπως και άλλες εορτές της. Η εορτή έχει παγκόσμιο, ουράνιο χαρακτήρα. Διά της Εισόδου της Παρθένου στο Ναό αρχίζει «της ευδοκίας του Θεού το προοίμιον». Υπέροχη υμνογραφία. Οι Προφήτες, διά συμβόλων και εικόνων, ομίλησαν για την Παναγία.

ΙΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ...


1. Νοεμ. Δευτέρα: Κοσμά & Δαμιανού Αναργύρων εξ Ασίας. Θ. Λειτουργία Ι. Παρεκκλήσι                                                         Αγ΄ Μοδέστου.

3. Νοεμ. Τετάρτη: Ανακομιδή Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Ακεψιμά, Αεθαλά, Ιωσήφ των                                                    Μαρτύρων.  Θ. Λειτουργία Ι. Παρεκκλήσιο Αγ. Μοδέστου.

7. Νοεμ. Κυριακή:   Ζ΄ ΛΟΥΚΑ (Ιαείρου). Θ. Λειτουργία.

8. Νοεμ. Δευτέρα: Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ & Γαβριήλ. Θ. Λειτουργία Ι. Παρεκκλήσιο                                               Αγ. Μοδέστου.

9. Νοεμ. Τρίτη:   Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως. Θ. Λειτουργία Ι. Παρεκκλήσιο Αγ. Μοδέστου.

13. Νοεμ. Σάββατο:    Ιωάννου Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Κων/Πόλεως.

14. Νοεμ. Κυριακή:   Η΄ ΛΟΥΚΑ (Καλού Σαμαρείτη). Φιλίππου Αποστόλου.

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

16. Νοεμ. Τρίτη:  Ματθαίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού. Θ. Λειτουργία Ι. Παρεκκλήσιο Αγ. Μοδέστου.

20. Νοεμ. Σάββατο:   Γρηγορίου του Δεκαπολίτου. Θ. Λειτουργία.

21. Νοεμ. Κυριακή:   ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ. Θ. Λειτουργία.

25. Νοεμ. Πέμπτη:   Αικατερινής & Μερκουρίου Μεγαλομαρτύρων. Θ. Λειτουργία.

26. Νοεμ. Παρασκευή:  Στυλιανού Οσίου, Νίκωνος Μετανοείτε Οσίου, Αλυπίου Οσίου.                                                                    Θ. Λειτουργία.

28. Νοεμ. Κυριακή:   ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ (Πλουσίου Νέου). Θ. Λειτουργία.

30. Νοεμ. Τρίτη:    Ανδρέου Αποστόλου & Πρωτολήτου. Θ. Λειτουργία Αγ. Μοδέστου.


Πατήστε επάνω στο Ημερολόγιο 2021 της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού και ξεφυλλίστε τις σελίδες του... 


( ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 3,14-19)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙ, ΕΠΙΓΝΩΣΙ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙ...

14 Γι' αὐτό γονατίζω καί προσεύχομαι στόν Πατέρα του Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, 15 ἀπό τόν ὁποῖο ἔχει τήν ὕπαρξι κάθε γένος στούς οὐρανούς καί στή γῆ (ἄγγελοι δηλαδή καί ἄνθρωποι), 16 γιά νά σᾶς κάνῃ, σύμφωνα μέ τόν ἔνδοξο πλοῦτο του, νά εἶσθε ἰσχυροί μέ δύναμι διά τοῦ πνεύματός του στόν ἐσωτερικό ἄνθρωπο, 17 να κατοικῇ ὁ Χριστός διά τῆς πίστεως στίς καρδιές σας, νά εἶσθε ριζωμένοι καί θεμελιωμένοι μέ ἀγάπη, 18 γιά νά μπορέσετε νά καταλάβετε μαζί μέ ὅλους τούς ἀγίους ( τούς χριστιανούς) ποιό εἶναι τό πλάτος καί τό μῆκος καί τό βάθος καί τό ὕψος (τοῦ θείου ἐλέους καί τῆς σωτηρίας), 19 καί νά γνωρίσετε βιωματικά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τή γνῶσι, γιά νά πλουτισθῆτε μέ ὅλο τόν πλοῦτο τοῦ Θεοῦ.    


Μάθετε πρώτοι τα νέα!