Ιερό Εξωκκλήσιο του                                     Αγίου Δημητρίου