Ιερό Εξωκκλήσιο του                                     Αγίου Δημητρίου       

Εξωκκλήσι  Αγίου Δημητρίου