.

ΜΟΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

"Η ΧΑΡΑ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ"

Αὕτη ἡ ἱερά εἰκών τῆς Παναγίας τό «Ἀκένωτον Ποτήριον», ἔχει ἐκ τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν, ἐξιδιασμένη τήν χάριν νά βοηθῆ ποικιλοτρόπως τόν ἀγώνα διά τήν ἀπαλλαγήν τῶν πασχόντων καί καταφευγόντων μετά πίστεως εἰς τήν χάριν Αὐτῆς ἀπό τήν χρήσιν τῶν ναρκωτικῶν καί τῶν παθῶν τῆς μέθης, τοῦ καπνίσματος καί τῶν λοιπῶν ἐξαρτήσεων.

Ιστορικόν της Ιεράς Εικόνος της Ύπεραγίας Θεοτόκον
της καλούμενης
«Ακένωτον Ποτήριον»
"Των εξαρτημένων η απολύτρωσις"

        Τό έτος 1878 στη Ρωσία, ένας στρατιώτης, πού ονομαζόταν Στέφανος, βασανιζόταν από τό πάθος της μέθης. Ξόδευε όλα τά χρήματά του στό ποτό καί είχε περιέλθει σέ αξιοθρήνητη κατάσταση. Μιά νύχτα είδε στό όνειρό του έναν μοναχό (τόν Όσιο Βαρ­λαάμ) νά τού λέει: «Νά πας στήν πόλη Σερποϋγοφ στό μοναστήρι τής Παναγίας. Εκεί θά βρεις τήν Εικόνα Της πού ονομάζεται «Ακένωτον Ποτήριον». Θά« προσευχηθείς μπροστά της, και θα λάβεις θεραπεία σώματος καί ψυχής». Ό Στέφανος δέν υπάκουσε. Ό μοναχός ξαναπαρουσιάστηκε στόν ύπνο του μέ τήν ίδια εντολή, αλλά πάλι δέν υπάκουσε. Τέλος, ό μοναχός τού εμφανίστηκε για τρίτη φορά καί μέ πολύ αυστηρότητα τόν διέταξε νά υπακούσει στήν προσταγή του....


ΜΙΚΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τί είναι η 'Εξομολόγηση;

      Η 'Εξομολόγηση είναι ένα από τά Βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μάς δίνει τή δυνατότητα νά «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τή ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τόν Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

      Ή 'Εξομολόγηση, μας απαλλάσσει από τό Βάρος της αμαρτίας. 'Επιπλέον μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε τους βαθύτερους προβληματισμούς μας, να δεχτούμε συμβουλές και να ενισχυθούμε πνευματικά....