ΟΡΘΡΟΣ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ

2020-04-13

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων κατά τίς 7 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν ἀκολουθία του ἐπεσκέφθη τά Νέα Ρόδα, ὃπου Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τυγχάνει ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Βαρθολομαῖος Χατζόγλου, ἀεικίνητος καί δραστήριος Κληρικός καί συνάμα Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς περιοχῆς, καί προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Α΄Νυμφίου, δηλαδή τοῦ Ὂρθρου τῆς Μ. Δευτέρας. Ἡ κατάνυξη, ἡ παρουσία τῆς Παναγίας τῆς Σκουπιώτισσας, περίπυστου κειμηλίου τῶν ἁγίων χωμάτων τῆς Μικρασίας δίπλα στόν ἑκουσίως πορευόμενο πρός τό Πάθος Κύριό μας καί ἡ γλυκύτατη παραδοσιακή ἀπόδοση τῶν βυζαντινῶν ὓμνων ἀπό τούς καλούς Ἱεροψάλτες, τόν Σεβασμιώτατο καί τόν π. Βαρθολομαῖο ἀνεπλήρωσαν κατά τό δυνατόν τήν ἀπουσία τοῦ εὐλογημένου Λαοῦ μας ἀπό τήν Ἱερά Ἀκολουθία.