ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

2021-01-07

Ἱερές Ἀκολουθίες γιά τόν μήνα Ἰανουάριο στόν Ἱερό Ναό μας...

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Τοῦ ἐν Ἁγίοις ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας καί τῆς μητρός αὐτοῦ, Ἁγίας Ἐμμελείας.

3. ΚΥΡΙΑΚΗ : ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Μαλαχίου Προφήτου καί Γορδίου Μάρτυρος.

5. ΤΡΙΤΗ : Πρεόρτια τῶν Φώτων. Θεοπέμπτου καί Θεωνᾶ τῶν Μαρτύρων. Τῆς Ὁσίας Συγκλητικῆς καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, τοῦ ἐν Ἀκρίτα.

6. ΤΕΤΑΡΤΗ : ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

7. ΠΕΜΠΤΗ: Σύναξις τοῦ Τιμίου Ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

9. ΣΑΒΒΑΤΟΝ : Μετά τά Φώτα. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Πολυεύκτου.

10.  ΚΥΡΙΑΚΗ :  ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Γρηγορίου, Ἐπισκόπου Νύσσης, καί Δομετιανοῦ, Ἐπισκόπου Μελιτινῆς.

14. ΠΕΜΠΤΗ : Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων. Τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων Ὁσίων Ἀββάδων. Τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Πλάτωνος, Ἐπισκόπου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας καί τῶν σύν αὐτῷ Πρεσβυτέρων Μιχαήλ καί Νικολάου.                                                         (Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Μοδέστου)

16. ΣΑΒΒΑΤΟΝ : Ἡ προσκύνησις τῆς τιμίας Ἁλύσεως τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου.

17. ΚΥΡΙΑΚΗ : ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (τῶν Δέκα Λεπρῶν). Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Ἀντωνίου τοῦ νέου τοῦ ἐν τῇ Σκήτῃ τῆς Βερροίας ἀσκήσαντος καί Γεωργίου Νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ἰωάννίνοις.

18.  ΔΕΥΤΕΡΑ : Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.

21. ΠΕΜΠΤΗ : Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν τοῦ Ὁμολογητοῦ, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Ἁγνῆς, Πατρόκλου, Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ καί Εὐγενίου τοῦ ἐκ Τραπεζοῦντος.                                                                        (Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Μοδέστου)

24. ΚΥΡΙΑΚΗ : ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ (τοῦ Τυφλοῦ). Τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Ξένης. Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βαβύλα.

25. ΔΕΥΤΕΡΑ : Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Καστίνου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.                                                                                                                                         ( Παρεκκλήσιο Ἁγίου Μοδέστου)

27. ΤΕΤΑΡΤΗ : Ἀνακομιδῆ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἱωάννου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου.                                                                                                          (Παρεκκλησίου Ἁγίου Μοδέστου)

30. ΣΑΒΒΑΤΟΝ : Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου και Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 

31. ΚΥΡΙΑΚΗ :  ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ ( Ζακχαίου). Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων