Η ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ...

2020-08-16

  Αλήθεια Αδελφοί μου πόσο βλαβερή και ολέθρια αποτελέσματα μπορεί να φέρει στον άνθρωπο η «ΑΠΙΣΤΙΑ». Μπορούμε να διδαχθούμε από την σημερινή Ευαγγελική Περικοπή.

  Ακούσαμε πριν απ' ολίγο ότι ο Ιησούς θεραπεύει τον μονογενή υιό ενός ανθρώπου, που ήρθε και τον παρακάλεσε, να βγάλει μέσα από το παιδί του το δαιμόνιο που το τυραννούσε τα τελευταία χρόνια, και ακόμα που προηγήθηκε, η ζήτηση βοηθείας από τους μαθητές Του και εκείνη ότι δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν, «παρ' όλη την εξουσία που πήραν να θεραπεύουν αρρώστους και να βγάζουν τα δαιμόνια από τον άνθρωπο». ( Μαρκ. γ΄ 15).

  Η αιτία αδελφοί μου ήταν η απιστία που έδειξαν οι Μαθητές του Χριστού στο Πρόσωπο του Χριστού, ότι ακόμα και κοντά τους δεν πιστεύαν στην δύναμη του Χριστού, δηλαδή ότι ήταν το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.

  Εάν οι Μαθητές λόγω της απιστίας τους, έπεσαν ξανά στην αρχή, τότε που ακόμα δεν είχαν την δύναμη να θεραπεύουν, τότε όλοι καταλαβαίνουμε πόσο κακό είναι η απιστία έναντι στον Θεό από τον άνθρωπο.

  Όντος η απιστία είναι ένα από τα χειρότερα που μπορεί να συμβεί στην ψυχή του ανθρώπου, σκοτεινιάζει ο νους, σκληραίνει η καρδιά του ανθρώπου, παρασύρει αυτόν από την ευθεία και να οδηγεί στην πλάνη και στη διαφθορά, στην απόγνωση και στην απελπισία.

  Αυτό το φοβερό πάθος δηλαδή η απιστία, βλέπουμε πως ενεργά στον άνθρωπο καταστρέφεται η ειρήνη και η αρμονία, η αγαθή συμβίωση και η ευτυχία του ανθρώπου, και επανέρχεται η διχόνοια, ο φθόνος το μίσος και τέλος η καταστροφή του ανθρώπου.

  Αδελφοί μου, πρέπει να υψώσουμε το βλέμμα μας ψηλά, να δούμε και να καταλάβουμε ότι η απιστία είναι ο κυριότερος η μάλλον ο πιο επικίνδυνος εχθρός της σωτηρίας του ανθρώπου το οποίο και οδηγεί σε τέτοιο σημείο που να μην μπορούν να καταλάβουν το λάθος, ακόμη δεν δέχεται τον Θεό ως Σωτήρας του κόσμου τούτου, αυτός δεν αποδέχεται το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, είναι αναμφίβολα ψυχρός και αδιάφορος, άστοργος και ασυμπαθής προς τον συνάνθρωπό του.

  «Ας προσέξουμε αδελφοί μου να μην απομακρυνθεί κανείς από όλους μας από τον ζώντα Θεό και διαφθαρεί η καρδιά του και γίνει άπιστη»(Εβρ. γ΄ 12).

  Διότι κατά τον λόγω του Κυρίου μας «Ενώ εκείνος που δεν θα πιστεύσει, θα καταδικασθεί»(Μαρκ ιστ΄ 16).

  Και τελειώνοντας αδελφοί μου ας ζητήσουμε από τον Θεό να μας ενισχύσει στην πίστη μας, δια μέσο της αδιάκοπης προσευχής και της εγκράτειας και να μας βοηθήσει να δείξουμε και στους άλλος την ενέργεια του Κυρίου μας στην Ζωή μας και να είναι γνήσια η πίστη μας, «Έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να ιδούν τα καλά έργα σας και να δοξάσουν τον πατέρα σας τον ουράνιο». (Ματθ ε΄ 16).