Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ...

2021-01-17

Τελειώνοντας οι άγιες ημέρες του δωδεκαημέρου με τις Εκκλησίες μας άδειες συμφώνως με τις υπάρχουσες διατάξεις από την Πολιτεία και κατόπιν των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, μου έρχονται στο μυαλό κάποιες σκέψεις, λοιπόν όλα αυτά που έχουν συμβεί την απομάκρυνσή μας από την «Μάνα», εννοούμε την Μητέρα Εκκλησία.

Η Εκκλησία είναι η καλή και σοφή διακριτική και στοργική Μάνα, όπου μέσα σε αυτή ξαναγεννιόμαστε πνευματικά και γαλουχούμαστε μέσα στους κόλπους της, αγωνιζόμαστε για να αγγίξουμε την θέωση και μέσα από αυτήν αρχίζουμε να γευόμαστε την ουράνια βασιλεία και την άκτιστη Χάρη και την άκτιστη δόξα του Χριστού μας.

Γι' αυτό ο ιερός Χρυσόστομος, με απαράμιλλη γλαφυρότητα και θέρμη, μας προτρέπει: « μή ἀπέχου ἐκκλησίας∙ οὐδέν γάρ ἐκκλησίας ἰσχυρότερον∙ ἡ ἐλπίς σου ἡ Ἐκκλησία∙» (Τα υπέρ Χριστού παθήματα και κατορθώματα, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου , Ορθ. Κυψέλη, Θεσσαλονική 1991, σελ. 236-237).

Η Αγία μας Εκκλησία, λοιπόν είναι θεραπευτήριο της ψυχής και των παθών δια μέσου της ιεράς εξομολογήσεως, απαραίτητη προϋπόθεση, για να δυνηθεί ο άνθρωπος να έρθει σε επαφή με το θείο είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας συνεχεί και τελειοί τα πάντα. ( Η αξία της μετοχής των πιστών στις ευχαριστιακές Συνάξεις (σελ. 37) στο βιβλίο του Βασιλείου Καλπάκη «Η Λειτουργική Τάξη και η ευσχημοσύνη των ευχαριστιακών Συνάξεων κατά τον ιερό Χρυσόστομο».

Η Αγία μας Εκκλησία είναι η Κιβωτός της σωτηρία μας!

Όμως αδελφοί μου, αυτή τη Μάνα δηλ. Η Εκκλησία με τις άπειρες ευεργεσίες, όχι μόνο δεν την ευχαριστούμε και δεν την ευγνωμονούμε , όσο θα της άξιζε, αλλά πολλές φορές και την αγνοούμε και τη λησμονούμε και την πικραίνουμε.

«Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου»! Είναι φοβερή η ώρα της Κρίσεως και η κόλαση η μεγαλύτερη συμφορά, το φοβερότερο κακό. Τα δεινά της κολάσεως δεν έχουν καμμιά σύγκριση με τις συμφορές της παρούσης ζωής. Ας ευχόμαστε όλοι μέσα από την καρδιά μας και ας προσευχόμαστε κανείς στο κόσμο να μην δοκιμάσει την άφατη οδύνη της.