Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ...

2021-03-04

"Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω Σε, καί αίνέσω τό ὄνομά Σου..." Με την ανοχή του Θεού, (Πατέρα μας), όλοι εμείς, βρισκόμαστε στην επίγεια ζωή. Ανήκουμε επομένως στη Στρατευομένη Εκκλησία. Η Εκκλησία μας αναφέρει: "Μή πεποίθατε ἐπ' ἄρχοντες οὐδέ ἐπί υἱούς ἀνθρώπων ἐν οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία" ( Ψ. 145,3) πρέπει να μας συγκλονίζει και να μας προβληματίζει. Ο Χριστός είναι ο Μόνος Σωτήρας. Ολόκληρη η ζωή Του είναι μια σωτήρια θυσία για μας. "Οὐκ ἦλθον διακονηθῆναι ἀλλά διακονῆσαι..."(Μάρκ. Ι' 45) μας είπε ο Ίδιος. Εμείς πως ανταποκρινόμεθα στην αγάπη και στη θυσία του Κυρίου; Είναι η ζωή μας ολόκληρη ζωή πίστεως και υπακοής σε Εκείνον; Μήπως είμεθα χριστιανοί της Κυριακής και της μεγάλης Εορτής; Γνωρίζομε άραγε πως ο χριστιανός αγωνίζεται, προσεύχεται και γιορτάζει κάθε μέρα; Γνωρίζουμε πως η εβδομάδα ολόκληρη είναι μια επταήμερη γιορτή που μπορεί να μας διδάξε, να μας οδηγήσει να μας ανεβάσει πνευματικά και να μας σώσει; Νομίζω αδελφοί μου, πως είναι χρήσιμο να γνωρίσουμε την Εβδομάδα και να προσπαθήσουμε να την αξιοποιήσουμε πνευματικά σαν επταήμερη γιορτή.