ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ: Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΜΕΤΑΒΟΛΟΥ ΟΧΛΟΥ ΕΥΚΟΛΑ ΔΙΟΛΙΣΘΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ “ΩΣΑΝΝΑ” ΣΤΟ “ΣΤΑΥΡΩΘΗΤΩ”!!!

2020-04-13

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 12η Ἀπριλίου τ.ἒ., ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει τή θριαμβευτική εἲσοδο τοῦ Κυρίου μας στά Ἱεροσόλυμα πού συνετέλεσε στό νά σεισθῆ ὁλάκερη ἡ Ἁγία Πόλη καί οὐσιαστικά ἀποτελεῖ τό προοίμιο τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου μας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Διακόνους π.Κωνσταντῖνο Ἰσαακίδη καί π. Θεόκλητο Παρδάλη, μετέβη στήν Ἱερισσό καί μάλιστα στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας καί προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὂρθρου, τῆς Εὐλογίας τῶν Βαΐων καί τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἑορτῆς. Ἂλλωστε ἡ Ἐκκλησία μας κάθε φορά πού τελεῖ τή Θεία Λειτουργία, κατά τόν Ἃγιο Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως-μέγα Λειτουργιολόγο- ἀναμιμνήσκεται τό καίριο αὐτό γεγονός τῆς κατά Χριστόν Οἰκονομίας, τελῶντας τή Μεγάλη Εἲσοδο τῶν Τιμίων Δώρων, δηλαδή μεταφέροντάς Τα ἀπό τήν Ἱερά Πρόθεση καί ἐν μέσῳ τοῦ Λαοῦ στήν Ὡραία Πύλη, κατόπιν δέ ἐναποθέτοντάς Τα στήν Ἁγία Τράπεζα, νοουμένη ὡς τόν Ἀναστάσιμο Τάφο τοῦ Κυρίου μας. Τόν Μητροπολίτη μας πλαισίωσε ὁ ἐκλεκτός Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Μακάριος Ζωνάρας, ὁ ὁποῖος εἶχε φροντίσει σεμνομεγαλόπρεπα τήν εὐπρέπεια τοῦ Ἱεροῦ Χώρου.

Βέβαια τά στασίδια τοῦ Ναοῦ γυμνά καί ἲσως δακρυσμένα, περιέβαλαν τούς Λειτουργούς, ἀναζητῶντας τούς ἀγαπημένους τους ἐνορίτες, ἀλλά λόγῳ Κορωναϊοῦ καί τῶν μέτρων τῆς Πολιτείας γιά τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς του ἒμεινε ἀνεκπλήρωτη πρός τό παρόν ἡ παράκλησή τους!

Στό κήρυγμά του ὀ Σεβασμιώτατος παρουσίασε τίς δυό τελευταῖες ἐπίσημες ὐποδοχές τοῦ Κυρίου πρό τοῦ Πάθους Του· τήν πρώτη στήν οἰκία τοῦ φίλου του Λαζάρου πού ὁ Ἲδιος ἀνήγειρε ἐκ νεκρῶν καί τή δεύτερη στήν Ἁγία Πόλη. Παρετήρησε μάλιστα ὃτι στίς δύο αὐτές ὑποδοχές, μέ τρεῖς τρόπους Τόν ὑποδέχτηκαν οἱ ἂνθρωποι, πού ἀναλόγως μέ τήν ἐπιλογή τους διακρίνονται καί αὐτοί σέ τρεῖς μερίδες ἀποδοχῆς ἢ μή τοῦ Κυρίου μας. Στό σπίτι τοῦ Λαζάρου οἱ δυὀ πρῶτες μερίδες ὑποδοχῆς Του. Ἐκπρόσωπος τῆς πρώτης ἡ Μαρία ἡ άδελφή τοῦ Λαζάρου πού κλέβοντας ἀπό τήν πιστή πάλλευκη καρδιά της τά μύρα τῆς πίστεως καί τῆς εὐγνωμοσύνης πρός τόν Σωτῆρα, ἒρχεται καί Τοῦ νίβει μέ αὐτά τά ἂχραντα πόδια καί τά σκουπίζει μέ τίς τρίχες τῆς κεφαλῆς της. Εἶναι ἡ Μαρία ἡ συνειδητή ἐπιλογή ὃλων ὃσων τά ἐσώψυχα φλέγονται γιά τόν Ἰησοῦ. Ἐκπρόσωπος τῆς δεύτερης μερίδας ὁ Ἰούδας πού τό μόνο μέτρο πού ἒχει στό μυαλό του εἶναι ὁ ὑλιστικός πήχυς τοῦ συμφέροντος, τό χρῆμα, τό ὑλικό ἀντίτιμο τῶν μύρων τῆς Μαρίας, καί τοῦτο γιατί τό βιολί τῆς ψυχῆς του εἶχε ἀπό καιρό σιωπήσει καί σκουριάσει μέσα στό τέλμα τῆς ὑποκρισίας καί τῆς ἀχαριστίας. Ἐκπρόσωπος τῆς τρίτης μερίδας "ὁ Ὂχλος" τῆς Ἰερουσαλήμ μέ τά βαΐα τῶν φοινίκων τά δοξαστικά στό χέρι, ὁ ἂστατος ὂχλος, ὁ Λαός δηλαδή, ὃπως τόν ἀποκαλοῦσαν οἱ Ρωμαῖοι κατακτητές. Ὁ Λαός πού μοιάζει μέ τήν παλίρροια: τή μιά μέρα - κατά τή Βαϊφόρο - ὑποδέχεται τόν Κύριο μέ τό Ὡσαννά καί λίγο ἀργότερα κρώζει καί ἀπαιτεῖ ἀπό τόν Πιλάτο γιά τόν Ἰησοῦ: "Σταυρωθήτω", μπροστά ἀπό τόν Γολγοθᾶ!

«Ἀδελφέ μου, εἶπε ὁ Δεσπότης, σέ ποιά μερίδα ἀνήκεις καί ἀνήκω; Στῆς Μαρίας; Δέν τό πιστεύω, ποῦ νά βρεθοῦν στήν καρδιά, στήν ὑπόστασή μας τέτοια πολύτιμα μύρα; Στοῦ Ἰούδα; Δέν θέλω νά τό πιστεύω! Τόση ἀχαριστία συντεριασμένη μέ ἀπληστία καί συμφέρον, δέν θαρρῶ ὃτι μποροῦν νά συγκατοικήσουν σέ βαπτισμένες ἀπό τῆς κολυμβήθρας τό ἁγιονέρι καί τό αἷμα τῆς Θείας Μετάληψης ψυχές! Μοῦ φαίνεται πώς ἀνήκουμε κι οἱ δυό στήν τρίτη μερίδα: τοῦ ἂστατου ὂχλου. ΩΣΑΝΝΑ ἀπό τή μιά, ΣΤΑΥΡΩΘΗΤΩ ἀπό τήν ἂλλη, ἒτσι Τοῦ λέμε! Γιά δέστε ὃμως πόσο γρήγορα διολισθαίνουμε ἀπό τό πρῶτο στό δεύτερο, ἀπό τήν πρώτη στή δεύτερη ἐπιλογή μας. Πάντως γιά τόν Ἰουδαϊκό Ὂχλο λίγες μέρες τούς ἦταν ἀρκετές! Τέσσερις - πέντε; Ἒτσι δέν εἶναι; Γιά μᾶς πόσες θά χρειασθοῦν; Ἂς διερωτηθοῦμε!»

Περί τό τέλος τοῦ κηρύγματός του ὁ Μητροπολίτης μας ἐξέφρασε μέ πόνο ψυχῆς τό παράπονο τοῦ Λαοῦ μας τῶν τελευταίων ἡμερῶν, λόγῳ τῶν ἂσπλαγχνων καί ἀψυχολόγητων μέτρων τῆς Πολιτείας περί τῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Ἀναστάσεως. Διευκρίνησε ὃτι ὀρθῶς οἱ Ἀκολουθίες γίνονται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν πρός ἀποφυγήν τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας. Ὃμως ἀδυνατοῦμε οἰ πάντες νά ἐννοήσουμε τό γιατί ὁ πιστός δέν μπορεῖ κατά μόνας, καί τηρουμένων ὃλων τῶν μέτρων προφύλαξης, νά προσέλθη στούς Ἱερούς Ναούς, νά κάνη τόν σταυρό του, νά ἀνάψη τό κεράκι του καί νά προσκυνήση τόν Ἐσταυρωμένο, τόν Ἐπιτάφιο καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας; Ἐνῶ ἀντιθέτως προκαλεῖ τή λογική ἡ ἐπιτρεπόμενη βόλτα ἀνδρῶν καί γυναικῶν μέ τά κατοικίδιά τους στούς πολυσύχναστους δρόμους πρός ἀναψυχήν... Δέν εἶναι αὐτό ἐμπαιγμός καί ρατσισμός, ἐρώτησε ὁ ὁμιλητής καί συνάμα δέν ἀφήνει ἀναπάντητο νά πλανιέται τό γιατί; Προφυλασσόμεθα ἀπό τόν ὃντως ἐπικίνδυνο ἰό ἢ ἀπό τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας; Βάλλεται, μ'ἂλλα λόγια, ὁ κορωναϊός, ὃπως ὂντως ὁφείλουμε, ἢ ἐκβιάζεται ἡ Ἐκκλησία; Ἐν καιρῷ τῷ δέοντι αὐτό θά ἀπαντηθῆ νηφάλια· πρός τό παρόν σιωποῦμε καί ὑπακούουμε ἀπολύτως στά παραγγέλματα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τίς Ἀποφάσεις τῆς Πολιτείας...