Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ

2020-04-20

Τό ἑσπέρας ἀπό τίς 7 ἡ ὣρα ἐψάλη ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος καί ἀκούστηκε γοερά τό παράπονο καί πάλι τοῦ Ποιμενάρχου μας ἐναντίον ὃσων κράτησαν ἒξω ἀπό τίς Ἐκκλησίες μας τόν πενθηφόρο Λαό τοῦ Θεοῦ πού ἢθελε μαζί μέ τόν Κωστή Παλαμᾶ νά πῆ στόν Κύριο: «Ἂκλαυτο καί ἀστόλιστο τοῦ χάρου δέν Σέ δίνω...»!