Μ. ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ

2020-04-20

Τό Ἑσπέρας τῆς ἲδιας Ἡμέρας ἀπό τίς 7 ἡ ὣρα ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν, θρηνούντων καί δακρυόντων τῶν λυγερόκορμων καμπαναριῶν τῆς Ἀρναίας, πού συμμετεῖχαν στόν πόνο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Παντάνασσας πού ἐκόπτετο γιά τό ΓΛΥΚΥ ΤΗΣ ΕΑΡ καρφωμένο στόν Σταυρό, ἀλλά καί στόν πόνο τῶν πιστῶν, πού μέ ΑΝΩΘΕΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ἒμειναν ἒξω τοῦ Νυμφῶνος Χριστοῦ... Φοβερό τό θέαμα τῶν δακρυσμένων κενῶν στασιδιῶν καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, πού μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δεσπότη μας διερωτᾶτο: Γιατί ἂραγε; Καί ἀπό ποιόν;