ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ ΑΡΝΑΙΑΣ...

2020-04-14

Τή Μεγάλη Δευτέρα τό βράδυ, 13η Ἀπριλίου τ.ἒ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Θεόκλητο Παρδάλη, ἐπεσκέφθη τόν πάγκαλο Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀρναίας, τό κομψοτέχνημα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, τό ἀνυψωμένο πάνω σέ σχέδια τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητοῦ Ὀρλάνδου καί χτισμένο μέ τόν ἱδρῶτα καί τήν ψυχή τῶν γυναικῶν τῆς Ἀρναίας μας. Μαζί του καί ὁ ἀγαθός λευΐτης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδ. Οἰκ. π. Κωνσταντῖνος Ἀγούλας. Στά ψαλτήρια ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱ.Μητροπόλεως ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ κ. Ἰωάννης Κέκερης καί βοηθός του ὁ Καθηγητής Πανεπιστημίου καί πρώην Ἀντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Λαζαρίδης.

Χωρίς τόν εὐλογημένο Λαό μας καί μέ τήν κατάνυξη τῶν κεριῶν ἐψάλη ὁ Ὂρθρος τῆς Μ. Τρίτης, ὁ λεγόμενος δεύτερος Νυμφίος, συμψάλλοντος καί τοῦ Σεβασμιωτάτου μαζί μέ τούς Μαΐστορες τοῦ Ἀναλογίου καί ἀπεδόθη πρός Τόν εἰς τό Πάθος πορευόμενον Κύριον ἡ ἀνάλογη εὐχαριστία καί παράκληση.

Στήν ἐλάχιστη προσλαλιά του πρό τοῦ ΔΙ' ΕΥΧΩΝ τῆς Ἀκολουθίας, ὁ Σεβασμιώτατος ἀπέστειλε παρακλητικό μήνυμα πρός τό ἀπουσιάζον ἐκκλησίασμα, λέγοντας τήν ἀλήθεια: Ὃτι οἱ Ἂρχοντές μας πού ἀποφάσισαν γιά νά προστατέψουν τόν Λαό νά κλείσουν τίς Ἐκκλησίες μας, πρέπει νά γνωρίζουν ὃτι Ἐνορία σημαίνει Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΘ' ΗΜΩΝ! Δηλαδή, Ἐνορία ὑφίσταται στό συναπάντημα τοῦ Κυρίου μας μέ τά Μέλη ἑκάστης Ἐνοριακῆς Κοινότητος. Κατά τόν Γέροντα Μητροπολίτη Περγάμου κ. ΙΩΑΝΝΗ, τόν μεγαλύτερο ἲσως σήμερα Θεολόγο σέ πανορθόδοξη κλίμακα, δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία χωρίς τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τό τελούμενο ὑπό τόν Ἐπίσκοπο ἢ μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου! Ἂς τό λάβουν σοβαρά ὑπ' ὃψει τους καί ἂς ἀφήσουν κατά μέρος τίς ὑπερβολές, ὁδηγῶντας Ἐπισκόπους καί Πρεσβυτέρους, ΩΣ ΚΑΚΟΥΡΓΟΥΣ, σέ Ἀστυνομικά Τμήματα καί Εἰσαγγελικά Γραφεῖα! Ναί, ἐκλείσαμε τούς Ναούς γιά νά περιορίσουμε τή διάδοση τοῦ Κορωναϊοῦ! Καλῶς πράξαμε καί τό τηροῦμε· ἀλλά ἂλλο τό γράμμα τοῦ Νόμου νά σείεται ὡς Δαμόκλειος σπάθη στά κεφάλια τῶν Κληρικῶν καί ἂλλο τό πνεῦμα τοῦ Νόμου πού ὁφείλουμε ἃπαντες νά ἀποδεχώμεθα καί νά τηροῦμε μέ εὐλάβεια!

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος συγκινημένος ἀνεφέρθη στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Νεομάρτυρος Δημητρίου πού καταγόταν ἀπό τή Χώρα-πρώην Λιγούδιστα- Τριφυλίας, Πολιούχου τῆς Γενετείρας του Τριπολιτσᾶς, ὁ ὁποῖος στίς 14 Ἀπριλίου 1803 ὡμολόγησε Χριστό μπροστά ἀπό τόν Τοῦρκο Κατή καί ἀπετμήθη τήν κεφαλή του στό κέντρο τῆς Τριπόλεως, ὃπου σήμερα ὑψώνεται τό Μαρτύριό Του, δηλαδή ὁ πάγκαλος Ναός του πού πανηγυρίζει σήμερα, μέ κλειστές δυστυχῶς πόρτες. Ἡ μυρίπνοος τιμία κάρα Του θησαυρίζεται στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, περιβεβλημένη μέ ἂργυρο ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Μωραΐτικου Λαοῦ, ἑνῶ τά λοιπά χαριτόβρυτα Ἱερά Λείψανά Του, ἀντάμα μέ Ἐκεῖνα τοῦ Νεομάρτυρος Παύλου- ἀπό τό Σοποτό ( Ἀροανία) Καλαβρύτων- θησαυρίζονται στή γεραρά Μονή Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν, ὃπου καί ἐτάφησαν στό Καθολικό τῆς Μονῆς κατά τήν Τουρκοκρατία πρός διαφύλαξη ἀπό τούς Ἀγαρηνούς. Καί ἐξέφρασε τό παράπονό του ὁ Δεσπότης: «Γιατί τά Μαρτυρολόγια τῶν Νεομαρτύρων τῆς Τουρκοκρατίας δέν διδάσκονται στήν Κατώτερη, Μέση καί Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευση τῆς Χώρας, παρά τά ὃσα περιττά πού ἐμπεριέχονται στά βιβλία ἱστορίας τῶν παιδιῶν μας; Νά σημειωθῆ ὃτι οὒτε νῆξις γιά τούς Νεομάρτυρες δέν γίνεται σ' αὐτά!»