Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ...

2021-03-09

Σοφοκλής Γ. Δημητρακόπουλος

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ...

Πρώτη ἑκατονταετία ἀπό τήν κοίμησή του...
Εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τόν Εὐαγῆ Κλῆρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος