Ο Γάνου Αμφιλόχιος για τον Κορονοϊό και τον Ερτογάν

2021-04-03

        Ο άνθρωπος του Θεού, που με αξίωσε ο Παντοδύναμος Θεός να υπηρετήσω για ένα σύντομο διάστημα κοντά του στην Ν. Ζηλανδία, παραχωρώντας  στην ταπεινότητά μου ενταλτήριο γράμμα,  μου ανέθεσε  το λειτούργημα του Πνευματικού - Εξομολόγου.