Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ... ΚΑΙ Η ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ!

2020-08-10

Κυριακή, 9η Αυγούστου 2020 και στον Ιερό μας Ναό προσήλθαμε να αποθέσουμε στην Παναγία μας τα προβλήματα μας και να δεχτούμε παρηγοριά από τον Δωροδότη Ιησού Χριστό!

Ο π. Νικόλαος αναφέρθηκε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, που περιέχει πολλά ωφέλιμα διδάγματα. Ο Κύριος, διδάξας άλλοτε τούς όχλους κατά την επί του όρους θαυμαστή ομιλία του, ότι οφείλουμε να προσευχόμαστε όχι προς το θεαθήναι, αλλ' εν το κρυπτό (Ματθ. στ΄ 5), και την διδασκαλία του υποστηρίζει και διδάσκει σ' εμάς, ότι οφείλουμε να πράττουμε, όπως η προσευχή μας να γίνει ευπρόσδεκτος παρά το Θεό. Και δικαίως‧ διότι η προσευχή όταν γίνεται επιδεκτικός και προς θεαθήναι, όχι μόνο είναι υποκριτική και ανάξια ενώπιον του Θεού, αλλά και σκανδαλίζει πολλούς ανθρώπους.

Όταν ο άνθρωπος, συναισθάνεται την αδυναμία του απέναντι του παντοδύναμου και πανάγαθου Θεού και πιστεύει στην πατρική και ανιδιοτελής αγάπη του, επικαλείται ειλικρινώς και ανυποκρίτως την θεία ευσπλαχνία, η προσευχή του αυτή είναι αδύνατον να μην εισακουσθεί.

Όπως ο Ιησούς έδωσε εντολή στους μαθητές του να ανέβουν στο πλοιάριο, και να περάσουν αυτόν τον κίνδυνο, προς έλεγχο της πίστεως αυτών. Έτσι και εμάς μας δοκιμάζει με θλίψεις και πικρία, λύπες και απογοητεύσεις, σεισμούς και πλημμύρες, καταστροφές και κινδύνους, θανάτους και συμφοράς, για να φανερωθεί η πίστη μας, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος ( Α΄. Κυρ. ια΄ 19), «οι δόκιμοι φανεροί γένωνται».

Αλλά, όπως ο Κύριος δεν άφησε τους μαθητές στον κίνδυνο, και έτρεξε να τους βοηθήσει, έτσι και εμείς οφείλουμε προθύμως, να βοηθάμε τους αδελφούς μας και να συντρέχουμε στις όποιες δυσκολίες και αν έχουν.

Η απιστία απέναντι προς τον Θεό, μας σκληραίνει την καρδία, και μας οδηγεί σε πολλές συμφορές και κινδύνους!

Αλλά το πάθημα του Πέτρου, ας μας δώσει σωφροσύνη, ας μας διδάξει, ότι άνευ πίστη, ου μόνο είναι αδύνατο να ευαρεστήσουμε τον Θεό (Εβρ. ια΄. 6), αλλά και κυριευόμενοι υπό των κυμάτων των παθών μας πολλάκις κινδυνεύομεν να χαθούμε στο αχανές πέλαγος των θλίψεων και των κινδύνων!

Στις υπάρχοντες συμφορές μας και στους ποικίλους πειρασμούς ας προσέλθουμε με θάρρος και πίστη, όπως ο Πέτρος και φωνάξουμε με την δύναμη της ψυχής μας «Κύριε σώσον ημάς».

Η Αγία Γραφή, μακαρίζει τον άνθρωπο εκείνον που παρ' όλου τους πολλούς πειρασμούς και κινδύνους, υπομένει αγογγύστως αυτούς διότι «δόκιμος γενόμενος λήψεται τόν στέφανον της αιωνίου ζωής, ον επηγγείλατο ο Κύριος τοις αγαπώσιν αυτόν» (Ιακ. α΄. 12 πρβλ. Ματθ. ι΄ 22: Α΄ Πετρ. β΄ 20: Λουκ. κα΄ 19).