ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ, ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2020-09-02

1. Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.

5. Σάββατο: Τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός Ἰωάννου τοῦ                                            Προδρόμου. Θ. Λειτουργία στο Ιερό Ἐξωκκλήσι τῶν                                                Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης στίς 08:00.

6. Κυριακή: ΙΓ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ.  ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις (Κολοσσαῖς)                                           θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος                                              Καλοδότης. Θ. Λειτουργία στίς 07:30.                                                                                                               Ἦχος δ΄,  Ἑωθινόν Β'.

7. Δευτέρα: Προεόρτια τῆς Γενήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΣΤΙΣ 17:00. Στό Ἱερό Ἐξωκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Σπηλαιώτισσας.

8. ΤΡΙΤΗ: ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΙΣ 07:00. Στό Ἱερό Ἐξωκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Σπηλαιώτισσας.

12. Σάββατο: Πρό τῆς Ὑψώσεως . Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου. Στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Μοδέστου στίς 07:30.

13. ΚΥΡΙΑΚΗ: ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. Μνήμη τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς                               Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως. Προεόρτια τοῦ Τιμίου καί                                          Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Κορνηλίου τοῦ                                              Ἑκατοντάρχου.                                                                                                                                                                Ἦχος πλ' α', Ἑωθινόν Γ'.

14. ΔΕΥΤΕΡΑ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.                                    Θ. Λειτουργία στίς 07:30.

17. ΠΕΜΠΤΗ: Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Σοφίας καί τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς                                      Πίστεως, Ἀγάπης καί Ἐλπίδος. Ἱερό Παρεκκλήσι Ἁγίου Μοδέστου                            στίς 07:30.

20. ΚΥΡΙΑΚΗ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου καί                                τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐσταθίου,  Ἀρχι-                               επισκόπου Θεσσαλονίκης. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ                              Ξένου καί τοῦ Ἁγίου νέου Ὁσιομάρτυρος Ἱλαρίωνος στίς 07:00.

24. ΠΕΜΠΤΗ: Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καί Ἱσαποστόλου Θέκλης. Ἀνάμνησις                            τοῦ ἐν Κυθήροις θαύματος τῆς Θεοτόκου τῆς  " Μυρτιδιωτίσσης".                             Τοῦ ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος                                            Στεφάνου. Τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παληανῆς. Στό Ἱερό                                      Παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Μοδέστου στίς 07:30.

26. ΣΑΒΒΑΤΟ: Ἡ Μετάστασις  τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ                                              Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Στίς 07:30.

27. ΚΥΡΙΑΚΗ: Α' ΛΟΥΚΑ. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.                                Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀριστάρχου καί τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης.                                                                            Ἦχος βαρύς, Ἑωθινόν Ε'.

ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 

1. ΤΡΙΤΗ. Νεομάρτυρος Χάϊδως ἐκ Στανοῦ. Ἐορτάζει Παρεκκλήσιον εἰς τόν Στανόν.

8. ΤΡΙΤΗ. Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἑορτάζει ὁ Καθεδρικός Ναός τῆς Ἱερισσοῦ, ὁ                       ἐνοριακός Ναός Σταγείρων, τό ἱερό Ἐξωκκλήσιον στά Σράγειρα τῆς Παναγίας τῆς                       Σπηλαιώτησσαας καί τό Ἐξωκκλήσιον Μεγάλης Παναγίας.

14. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ὑψωσις Τιμίου Σταυροῦ. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Ἄνω Σταυροῦ.

20. ΚΥΡΙΑΚΗ. Παναγίας Στυλαρινῆς. Ἑορτάζει εἰς τόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἀμμουλιανῆς, ὅπου                              καί φυλάσσεται ἀντίγραφον τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος.

24. ΠΕΜΠΤΗ. Ὁσίου Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου. Ἑορτάζει ἡ Σκήτη Ἁγίου Σιλουανοῦ Χοόμῶντας                                  Ἀρναίας.

27. ΚΥΡΙΑΚΗ. ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΚΥΛΙΝΗΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΗΣ. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός                                    εἰς τό Ζαγκλιβέριον, ὅπου καί τά Ἱερά Λείψανά της.