"ΤΑ ΑΛΛΟΚΟΤΑ ΟΝΕΙΡΑ" ΚΑΙ Ο "ΣΩΦΡΩΝ ΛΟΓΙΣΜΟΣ"

2021-09-16

Εἰσήγησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου.


"Τά ἀλλόκοτα ὄνειρα" καί ὁ σώφρων λογισμός"                                          Σκέψεις περί ἀντιμετωπίσεως τῆς πανδημίας,                                           ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Οίκουμενικοῦ Πατριαρχείου                 ἔναντι τῶν ἐπιδημιῶν τοῦ 19ου αἰῶνος.

Σύναξις τῆς πανσέπτου Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου                                                                                                          (Φανάριον, 1-4 Σεπτεμβρίου 2021)